Nedalyvusiems seminaruose - organizatorių parengti vaizdo įrašai print


irasas0.jpgKviečiame žiūrėti projekto seminaro, vykusio 2015 01 12 Vilniuje, vaizdo įrašą. Seminaras vyko Lenkų namuose ir buvo skirtas lietuvių kalbos, etnokultūros, geografijos, istorijos, pilietinio ugdymo, pradinių klasių, taip pat kitų dalykų mokytojams, norintiems praplėsti žinias ir patobulinti kvalifikaciją. Seminare buvo pristatoma ir išbandoma projekte sukurta lituanistinio ugdymo medžiaga. Jo dalyviai aptarinėjo, kas yra mokymas(is), lituanistinis ugdymas, kas daro didžiausią įtaką vaiko mokymuisi, koks yra mokytojo vaidmuo supažindinant vaikus su gimtojo krašto kultūra ir mokant kalbos, kas yra pagalbos vaikui ir šeimai tinklai, kas svarbiausia ugdymo procese, kaip sukurti sėkmingą ir įdomią pamoką ir t. t.  

2 dalis: https://ac.vdu.lt/p3qp5lea1j1/ (2val. 3 min.)

2015 01 15 Kaune vykusio seminaro vaizdo įrašai:

1 dalis: https://ac.vdu.lt/p30tluv4ylh/ (1 val. 58 min.)
2 dalis: https://ac.vdu.lt/p2zeka6f65d/ (2 val. 19 min.)

Primename, kad sausio 28 d., Kaune vyks baigiamasis projekto seminaras, kuriame galite dalyvauti arba stebėti seminarą gyvai virtulioje aplinkoje. Norėdami sužinoti informacijos apie baigiamąjį renginį, spauskite šią nuorodą.